Acceptar: no vull canviar a les persones ni les situacions que no depenen de mi. Entenc l’ordre perfecte de la vida i renuncio a interferir en les experiències de les altres persones. No lluito i deixo de sofrir.

Assumir: sóc responsable de les meves decisions i de les seves conseqüències. No culpo als altres dels meus resultats. Jo sóc generador dels meus pensaments, emocions i sentiments independentment del que passi fos de mi. Tot error és una oportunitat de millora si reflexiono:

Què he fet o que no he fet per tenir aquest resultat?
Què he après?
Com ho podria fer millor la propera vegada?

Valorar: sé que tinc tot el necessari per al meu benestar i aprenentatge. Gaudeixo en tot el que faig i m’obro a gaudir noves coses i relacions. Salut, abundància, prosperitat i felicitat són els resultats.

Agrair: tot el que passa en la meva vida té un propòsit d’amor i és una oportunitat per superar les meves limitacions, dependències i sofriment. Les situacions doloroses i difícils m’han permès trobar el meu propi valor.

Actuar: de manera eficaç i eficient, donant el millor de mi. Comunicació amorosa, fermesa davant compromisos. Millorar relacions humanes i satisfacció personal.

Servir: estic disposat a fer i a col·laborar amb alegria i entusiasme donant el millor de mi en totes les labors que la vida em porti. Amb motivació.

Respectar: entenc que tots fem el que podem i sabem amb els recursos que tenim. Renuncio a la crítica i al judici de les idees, costums, creences, comportaments i decisions d’altres persones.

Basat en els ensenyaments de Schmedling, G.