Compromís i capacitat de servei
Adaptació als canvis i flexibilitat mental
Tenacitat amb tendresa, alegria i molt de respecte
Acceptació d’allò i aquells que no puc canviar
Assumir les meves paraules, accions i les seves conseqüències
Reconèixer i aprendre dels errors
No culpar ni castigar, donar nous recursos i informació
Valorar tot el que tinc doncs és necessari per al meu aprenentatge
Aprofitar tot el que passa com a oportunitat de millora
Auto responsabilitzar-se de les emocions, sentiments i pensaments
Fermesa davant els acords
Renunciar a les crítiques i als judicis
Agrair a la vida tot el que ocorre i aprofitar-ho per créixer
Generar nous recursos, idees, creativitat
Respectar i cuidar el meu cos
No interferir en les experiències dels altres
Aprendre a ser feliç independentment de l’entorn
Obertura davant noves experiències i aprenentatges
Auto motivació
Actuar amb saviesa i discerniment
Nosce et ipsum: coneix-te a tu mateix i coneixeràs al món, als déus i a l’univers
Abandonar els comportaments reactius i deixar la lluita
Estar present Aquí i Ara
Equilibri, serenitat, congruència