Per a mi és molt difícil posar-li paraules a la Gestalt. És un aprendre a viure amb mi mateixa i amb l’entorn, de dins a fora. És un adonar-me a través dels sentits del què em passa, com i on ho sento.

Un llarg viatge a realitzar. Un descobrir-nos a nosaltres mateixos. Un adonar-se en l’aquí i ara del que pensem i sentim íntegrament en el nostre ésser. Un camí cap a la sanació. Un remoure tot el que tenim i som. Un aconseguir contacte present amb l’ambient i una retirada a temps. Un camí cap a la auto superació personal. Un camí cap al nostre retrobament, cap a la nostra essència, cap al coneixement, comprensió i eliminació de les nostres màscares i cuirasses.

La Teràpia Gestalt es fonamenta en l’acompanyament a la persona, sense interpretacions, permetent el deixar-se sentir i el descobriment del que som baix tots aquests patrons de comportament adquirits i de defensa. No tracta d’esbrinar les causes, del per què, sinó de veure l’obvi i entendre-ho per poder-ho transformar o acceptar amb tota consciència.

Es treballa bàsicament amb tres tècniques:

 • Supresivas: ajuda a enfrontar el que hi ha en l’Aquí i Ara, evita la fuita i la *deflacción com els “deuria..”, “si pogués”, “no es”, els riures incoherents..
 • Expressives: ajuda a expressar i a deixar anar el que hi ha en l’Aquí i Ara
 • Integratives: ajuda a resoldre els conflictes interns que apareixen en l’Aquí i Ara

Són alguns exemples:

 • Interpretació dels somnis
 • Cadires calentes o joc de rols
 • Teatre, exageracions, interpretacions..
 • Tècniques corporals com 5 Ritmes o Riu Obert
 • Connectar amb l’espiritualitat o lo transpersonal
 • Meditació activa i passiva
 • Treball amb la veu
 • Dinàmiques de grup