Gestió de l´estrès: eines pràctiques per minimitzar l´estrès.

Comunicació: com desenvolupar l´escolta activa, cal.libració  i rapport, llenguatge verbal i no verbal, estratègies de la expressió oral.

Assertivitat i autoestima: eines per cultivar l´autoestima i desenvolupar autèntiques tècniques assertives.

Gestió de conflictes: com oportunitat per el desenvolupament personal i professional.

Intel·ligència Emocional: informació i comprensió de nosaltres mateixos i de la vida como un camí de creixement i maduresa emocional.

Introducció a la PNL: conjunt d’eines per aconseguir l’excel·lència humana, potenciar els nostres recursos i desbloquejar les nostres creences limitadores.

Bàsic de EFT o tapping: auto gestionar els assumptes que ens molestin ja siguin de tipus mental, físic i/o emocional.

Tècniques d’autoajuda: espai pràctic per anar aprenent a conèixer-nos, a entendre’ns i a ajudar-nos a nosaltres mateixos. Utilitzarem tècniques com el tapping, la PNL i la teràpia Gestalt.

Interpretació de somnis: aprendrem a saber el que volen dir-nos els nostres somnis com a valuosa informació per aplicar-la a les nuestres vides.

Com superar les pors de l’emprenedor: Consultar guia pràctica en pdf.

Intel·ligència Emocional per l´aturat: Consultar guia pràctica en pdf

Gestiona l´estrès: Consultar guia pràctica en pdf

* Nota: els cursos estan disponibles en metodologia presencial i online (plataforma Moodle)